Njoftim

Zyra Erasmus+ (ish-Zyra Tempus) n? bashk?punim me ekspert?t HERE dhe Universitetin “Ismail Qemali” t? Vlor?s organizon Seminarin Komb?tar me tem? “Sigurimi i Cil?sis? n? Arsimin e Lart?”, n? mjediset e Universitetit t? Vlor?s, n? dat? 6 Qershor 2014, ora 11.00- 16.00.
Seminari ?sht? i hapur p?r te gjith? stafet akademike nga IAL-t? e Tiran?s, Kor??s, Shkodr?s, Gjirokastr?s, Elbasanit, Vlor?s, Durr?sit, Kor??s, etj, p?rfaq?sues t? Ministris? s? Arsimit dhe Sportit, an?tar? t? Komisionit Komb?tar p?r Reform?n e Arsimit t? Lart?, etj.

Ai do t? trajtoj? sfidat e sigurimit t? cil?sis? n? universitetet shqiptare kryesisht nga k?ndv?shtrimi i m?simdh?nies dhe k?rkimit shkencor. Gjithashtu, meqen?se seminari p?rkon me faz?n p?rgatitore t? ligjit t? ri p?r Arsimin e Lart? dhe synon t? jap? kontributin e tij n? k?t? proces, ai do t? trajtoj? disa nga ndryshimet m? themelore q? parashikon Platforma e Reform?s lidhur me ??shtjet e sigurimit t? cil?sis? dhe do t? p?rcjell? z?rin e personelit t? IAL-ve n? nj? dokument final me rekomandime.